Leczenie schizofrenii

- oddziaływania farmakologiczne i pozafarmakologiczne

Leczenie schizofrenii

- oddziaływania farmakologiczne i pozafarmakologiczne

Leczenie farmakologiczne jest podstawową formą leczenia schizofrenii i jednocześnie jest także formą najskuteczniejszą. Jej istotę stanowi stosowanie leków przeciwpsychotycznych (neuroleptyków). Neuroleptyki pozwalają na redukcję uciążliwych dla pacjenta objawów wytwórczych (urojenia, omamy) oraz umożliwiają powrót do normalnego funkcjonowania i realizacji, często zaburzonych przez chorobę, pełnionych ról społecznych.

schizofrenia

Długodziałające leki przeciwpsychotyczne (LAI)- nowoczesna strona farmakoterapii

Leki przeciwpsychotyczne dają możliwość kontroli tzw. objawów negatywnych (wycofanie społeczne, izolacja, zubożała ekspresja emocji) a coraz nowocześniejsze ich formy (długodziałające leki przeciwpsychotyczne (LAI) w formie iniekcji podawanych 1-2 razy w miesiącu) czynią terapię nieco mniej uciążliwą zarówno dla pacjenta, jak i jego najbliższego otoczenia, zaniepokojonego o to, czy chory stosuje się do zaleceń lekarskich i regularnie przyjmuje przepisane farmakoterapeutyki doustne. Zastosowanie tego typu terapii może znacząco poprawić współpracę z pacjentem, a jego opiekunom dać nieco wytchnienia i czasu na to, by zająć się swoimi, często zaniedbanymi przez troskę o dobro chorego, sprawami.

Tego rodzaju leki mają ponadto dodatkową zaletę- pozwalają odróżnić brak odpowiedzi na dany lek od braku odpowiedzi związanej z niesystematycznością i pomijaniem dawek neuroleptyku.

Więcej na temat leków przeciwpsychotycznych o przedłużonym uwalnianiu na stronie: http://zdrowiepsychiczne.pl/nowoczesne-formy-leczenia

Działania niepożądane leków przeciwpsychotycznych

Podobnie jak inne środki farmakologiczne, także i te mają swoje skutki uboczne, jednak właściwy dobór leku, jego dawki oraz formy umożliwi osiągnięcie sukcesu terapeutycznego, z zachowaniem jednocześnie dobrej tolerancji leku i minimalną ilością nieprzyjemnych dla pacjenta działań niepożądanych.

Do najważniejszych skutków ubocznych występujących w czasie leczenia neuroleptykami należą tzw. objawy pozapiramidowe, obejmujące m.in. drżenie mięśniowe podobne do tego, obserwowanego w chorobie Parkinsona. Ponadto leki przeciwpsychotyczne mogą wpływać na funkcje układu krążenia, gospodarkę węglowodanową (cukrzyca typu 2), powodować zaburzenia metaboliczne, hormonalne, czy przyrost masy ciała.

Wystąpienie działań niepożądanych jest kwestią bardzo indywidualną, zależną nie tylko od właściwości, formy i dawki konkretnego leku, ale i od personalnych predyspozycji pacjenta.

Oddziaływania pozafarmakologiczne

Oprócz stosowania środków farmakologicznych, terapia schizofrenii obejmuje również inne metody – biologiczne i pozabiologiczne.

Do metod biologicznych zalicza się leczenie elektrowstrząsami i przezczaszkową stymulację magnetyczną.

Z kolei metody pozabiologiczne to przede wszystkim szeroko rozumiana psychoterapia i psychoedukacja.

Metody biologiczne

Jeśli chodzi o przezczaszkową stymulację magnetyczną ma ona charakter terapii dodanej do standardowego leczenia farmakologicznego. Ze względu na koszty, pewną inwazyjność, nie do końca przebadane działanie oraz ograniczoną dostępność, są to działania rzadko stosowane i rozważane wyłącznie w przypadku bardzo ciężkiego przebiegu choroby.

Terapia elektrowstrząsami

Terapia elektrowstrząsowa jest bardzo skuteczną metodą leczenia zarezerwowaną dla pacjentów ze schizofrenią oporną na środki farmakologiczne, a także dla szczególnych populacji chorych np. kobiet w ciąży. Warto zaznaczyć, że tego rodzaju metoda pozwala osiągnąć sukces terapeutyczny nie tylko w przypadku schizofrenii – jest z powodzeniem stosowana także np. w ciężkiej depresji.

Jak dotąd nie ustalono jak właściwie działa terapia elektrowstrząsowa – wiadomo, że mechanizm ten jest bardzo złożony i wielopłaszczyznowy.

Pacjent przed zabiegiem jest starannie przygotowany (rzadko tego rodzaju zabiegi są wykonywane w trybie nagłym) i musi wyrazić na niego zgodę (poza określonymi prawnie wyjątkami). Sama procedura jest przeprowadzana pod ścisłą kontrolą lekarską, w znieczuleniu ogólnym w asyście anestezjologicznej.

Terapia psycho-społeczna

Metody terapeutyczne pozabiologiczne obejmują psychoterapię w wielu różnych jej odmianach,zarówno indywidualną, jak i grupową, psychoedukację (szczególnie dedykowana bliskim pacjenta - jej celem jest przede wszystkim zrozumienie zachowania osoby chorej i budowanie postawy życzliwości wobec niej, a także poznanie własnych emocji), czy pracę z rodziną chorych.

Warto nadmienić, że połączenie różnych technik leczniczych, a więc połączenie farmakoterapii z psychoterapią, psychoedukacją i terapią rodziny, przynosi najlepsze efekty w sensie poprawy stanu chorego na wielu płaszczyznach jego aktywności życiowej.

Nie ma jeszcze komentarzy! Śmiało, bądź pierwsza/y! :)


Musisz mieć włączone javascript, aby wyświetlać komentarze.